Oorlog en vrede: 1914-Erfelijk belast (1918)

Alternatieve titel: Mijlpalen

Regie

Maurits H. Binger

Scenario

Adelqui Migliar, Maurits H. Binger

Release

11-10-1918

Studio

Filmfabriek-Hollandia

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

In 1914 worden we in drie families geïntroduceerd: twee in de grote stad, één op het land. Het ene stadsgezin, de familie De Roqueville, behoort tot de zeer welgestelden, waar het leven in verkwisting wordt doorgebracht. Het andere is dat van de gepensioneerde Indische militair Laurent, waar het kleine pensioen in de kroeg wordt uitgegeven, niettegenstaande alle smeekbeden van Laurents vrouw. De kinderen zijn getuige van veel vreselijke dingen, die zich in dit gezin afspelen. In de beide gevallen zijn de kinderen nu en in de komende geslachten de slachtoffers. In het laatste gezin is door de flinkheid van de moeder van een der kinderen iets goed geworden: de dochter heeft eigenschappen van haar vader geërfd. Bij geluk wordt ze evenwel nog een groot actrice. Het derde gezin is dat van de boer Godard, wiens dochter naar de grote stad wil. Ze leert er de jonge Laurent kennen en wordt verliefd op hem, zoals hij op haar. Doch haar chef, de jonge Roqueville maakt haar ook het hof. De dochter van Godard leert terdege de grote stad kennen. Ze ziet er al de list, al de valsheid en ze moet ook aanzien hoe haar verloofde, een zwakkeling, de zoon van een slecht vader, ten val wordt gebracht. Dan komt augustus 1914. In die dagen, toen velen tot zichzelf inkeerden, dacht ook het landmeisje, dat naar haar ouders was teruggekeerd, aan het verleden. Zij dwaalt langs de doden, de goeden en de slechten, die echter met dezelfde offervaardigheid zich voor hun vaderland gaven. En dat doet haar geloven aan een mensdom dat gelouterd uit die wereldsmart te voorschijn zal komen.

Cast

Annie Bos (Any Godard), Adelqui Migliar (Jean Laurent, en zijn zoon Mario), Paula de Waart (Pauline Laurent, moeder), Lola Cornero (Ninette Laurent), Caroline van Dommelen (Nora de Roqueville), Jan van Dommelen (Robert de Roqueville), Willem van der Veer (Gaston de Roqueville), Mien Erfmann-Sasbach (Stella Marie), Eberhard Erfmann (Frits), Jan Buderman (vader Godard), Catharina Kinsbergen-Rentmeester (moeder Godard), Cor Smits (Hofman), Helène Wehman (Rosa Hofman), Mimi Boesnach, Jeanne van der Pers, Renée Spiljar, Tonny Stevens, Ernst Winar, Dick Laan (butler)

Ontstaan

Dit is het eerste deel van een seriefilm die verder nog bestaat uit de delen OORLOG EN VREDE 1916 en OORLOG EN VREDE 1918, die in drie achtereenvolgende weken in de bioscopen werden gedraaid. De scènes met oorlogshandelingen werden vlak tegenover het stationnetje van Overveen opgenomen.

Vier Nederlandse bisschoppen en de aartsbisschop van Utrecht gaven hun goedkeuring aan het streven om door het verspreiden van uitsluitend goede films de slechte of minder goede te verdringen. Zij beveelden dat zelfs aan, 'zonder dat zij geacht wensten te worden het bioscoopbezoek aan te moedigen'.

Een klein fragment van enkele tientallen meters is bewaard gebleven.

Camera

Feiko Boersma, Jan Smit