Genie tegen geweld (1916)

Regie

Theo Frenkel sr.

Release

28-04-1916

Studio

Amsterdam Film Cie.

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

Kostbare diamanten worden gestolen uit de kluis van een handelaar. De daders worden door een privé-detective opgespoord en gearresteerd na een wilde achtervolging op het dak van een trein.

Cast

Adelqui Migliar (detective Pim Bruce), Herman Hulsman (diamanthandelaar), Hetty Ruijs (zijn vrouw), Jean Cijsch (huisvriend), Mary Beekman (zijn vrouw), Piet Fuchs (dierentemmer), Henri Le Dent=Henri Hillebrand (Jack, de acrobaat), de heer Jansen (Nelis Veerman, inbreker), Aaf Bouber-ten Hoope (zijn vrouw), Hendrik Kammemeyer (politieagent), Jacques Sequeira (handelaar in diamanten), Jan Lemaire, Jacques van Hoven (kantoorbedienden)

Ontstaan

Deze film is een van de zeer weinige Nederlandse films van Frenkel die tot nu toe vrij compleet zijn teruggevonden. Het NFM beheert 736 meter. Deze kopie bevat Duitse en Nederlandse tussentitels.

Adelqui Migliar -geboren in Chili, hier in zijn eerste Nederlandse rol- speelt een detective die achter een kostbare, gestolen diamant aangaat. Het is een vrij beweeglijke film met veel vaart en oversnijdingen. Het ontbreken van een eigen studio werd ondervangen door erg veel buitenopnamen, met name Migliars achtervolging van de boeven. Dat de omgeving niet altijd herkenbaar is, komt doordat Amsterdam in de tussentijd vrij veel heeft gebouwd. De film krijgt daardoor ook belang als stadshistorisch document. Zeer opmerkelijk is de manier waarop de diamant bij zijn bewerking wordt getoond: in een lange maar zeer nauwkeurige scène. Het zou een documentaire over het toenmalige bedrijf van Ascher in de Tolstraat kunnen zijn, zoals alles op de voet wordt gevolgd. De realistische echtheid blijkt eens te meer uit de twee lange rijen diamantbewerkers die zich allen nieuwsgierig omdraaien als de camera langzaam bij hen door het gangpad gaat. Helaas ontbreekt er toch nog wel iets in de overgeleverde kopie, zoals de eigenlijke diefstal, die nogal spannend geweest moet zijn, gezien de uitvoerige elektrische beveiliging die tevoren is getoond. Daartegenover staat weer dat de scène waarin Migliar in een leeuwekooi in Artis wordt gelokt, bewaard is gebleven, evenals de climax: Migliar zet te paard de achtervolging in van de trein waarin de boeven menen te kunnen ontsnappen. Onverwacht klimt hij dan door het raampje naar binnen en weet ze alsnog in te rekenen.

Camera

A.P.A. Adriaansz