Gouden swipe, De (1996)

Alternatieve titel: golden swipe, The

Regie

Alex Bordewijk

Scenario

Steven de Jong

Release

12-09-1996

Duur

86
Filminformatie

Verhaal

Friesland. Begin jaren dertig. Twee jonge boeren betwisten elkaar. Een gevecht verandert de weerbarstige verstandhouding; althans voor één van hen. Alleen Douwe Wallinga meent dat er sprake is van een oprechte vriendschap. De ander, Wilco Heerema, doet net alsof, maar blijft in zijn hart vijandig gezind. Zijn haat is zo intens dat hij het zelfs met Douwe's vrouw aanlegt, om op die manier een oude rekening te vereffenen. Het is Ate, de zoon van Douwe Wallinga, die na een biecht van zijn moeder zijn vader met diens naïeve gedrag confronteert. Daardoor ontstaat een conflict tussen vader en zoon. Als Ate vervolgens ook nog verliefd wordt op een arbeidersmeid, is voor Douwe de maat vol. Hij breekt met zijn zoon. Pas na een historische paardenrace om de gouden zweep is er weer een relatie mogelijk tussen 'heit' Douwe en 'soan' Ate.

Cast

Rense Westra (Douwe Wallinga), Aly Bruinsma (Lysbeth Wallinga), Steven de Jong (Ate Wallinga), Maaike Schuurmans (Janke Feikema), Fokke de Vries (Keimpe Feikema), Pieter de Vries (Ids Wallinga), Joop Wittermans (Wilco Heerema), Hilly Harms (Joukje), Marijke Geertsma (Gepke), Jan de Jong (Bouke), Jan Arendz (Piebe), Jelle Zwart (Sybe), Wobbe Zwart (Knilles), Hendrik Jonkman (Gelf), Henk Minnema (Ype), Hidde Maas (dokter Fryhof), Menno Sappé (schoorsteenveger), Gieneke Jager (Faam Heerema), Alex van Ligten (dominee), Wilbert Gieske (spreekstalmeester), Margje Wittermans (Bet), Leny Dijkstra (kasteleinske), Bram van der Vlugt (dokter Medwert), Wiebe Krist (speaker), Robert v.d. Lei (Jan Post), Wietske Wiersma (frou op 'e dyk), Anette van Loosen, Lars Gorter (baby's), Dirk Bolwijn (stand-in Douwe), Johannes Brouwer (bestuurslid), Glad Laurelton ('Kol'), Cees Kamminga, Theo Jonkman, Pieter Huizinga, Haye Attema, Joost Ydema, Marc Bustorf, John Borkent, Fred de Zoete, Luut Dooper, Marco Vosse, Arnold Postumus (pikeurs)

Ontstaan

Steven de Jong uit Sneek heeft voor het vervaardigen van deze Friestalige film loten verkocht, een paardenrace met bekende Nederlanders georganiseerd en elk fonds aangeschreven dat maar een gulden over had voor het maken van DE GOUDEN SWIPE. Het NOB stak de helpende hand toe door tegen gereduceerd tarief faciliteiten ter beschikking te stellen. Na acht jaren kon de film gemaakt worden. Opgenomen in 24 dagen, met een budget van acht ton (ondersteund door het CoBo Fonds en de TROS) in Nijland, Allingawier, Joure, Huins, Hichtum en Parrega. Rense Wijstra was oorspronkelijk gecast voor een bijrol, maar kreeg de hoofdrol door afzeggen van de beoogde hoofdrolspeler. De kritieken waren zeer gemengd, maar het Friese publiek was enthousiast. Het Filmhuis in Leeuwarden (Stichting Filmcentrum voor Film in Friesland) heeft zelfs extra voorstellingen ingelast. De film heeft alleen de Friese bioscopen gehaald. In Friesland had de film in december 1996 al 11.000 bezoekers getrokken. Tijdens het Nederlands Film Festival is de DE GOUDEN SWIPE vertoond op 1 oktober 1996. Na ruim 170 voorstellingen buiten de reguliere distributiekanalen om stond de teller op ruim 20.000. En daar stopte het nog niet: maar liefst 50.000 mensen bekeken de film. 1 december 1997 verscheen de film op koopvideo, maar een aanvraag bij het Nederlands Fonds voor de Film liep toen nog. Als het verzoek om de HDTV-versie om te zetten naar 35mm ingewilligd zou worden, zou Matthijs van Heijningen met The Movies Filmdistribution de film landelijk uitbrengen. Dit is niet gebeurd.

Facts

De rechten op het boek waren aanvankelijk gekocht door Joop van den Ende, die er een televisieserie van wilde maken, maar hij werd daarin niet gesteund door het Friese bedrijfsleven.

Filmuziek

Ronald Schilperoort

Kleur

Kleur