Vandaag of morgen (1976)

Alternatieve titel: Any day now

Regie

Roeland Kerbosch

Scenario

Roeland Kerbosch en Ton van Duinhoven.

Release

19-02-1976

Studio

Roeland Kerbosch

Duur

88
Filminformatie

Verhaal

De landen van de Derde Wereld hebben zich verenigd in het Gemenebest der Arme Landen. Nederland is lid van de Europese Federatie. Een ramp in het Rijnmondgebied heeft zoveel landbouwgronden bedorven dat hongersnood dreigt. De Nederlandse industrie kampt met gebrek aan grondstoffen. Het Gemenebest der Arme Landen wil graan en grondstoffen leveren in ruil voor een miljoen gekwalificeerde werkkrachten: Nederlandse werklozen. Het parlement functioneert niet meer. Beslissingen moeten -snel- worden genomen door Volksvergaderingen, die wisselend zijn samengesteld uit doorsnee-burgers, uitgekozen door een computer. De beslissing of de 'één miljoen-deal' met het Gemenebest doorgaat moet genomen worden door Volksvergadering 229, waarin zitting hebben: een werkloze textielarbeider, een landbouwer, een huisvrouw, de directrice van een reclamebureau, een ambtenaar, een wegens opstandigheid tegen het gezag gedetineerde jongeman, een meisje van achttien, een oudere alleenstaande dame en als voorzitter de adjunct-hoofdredacteur van het overheidsblad. Voor achtergrondinformatie kunnen de Volksvergaderingsleden gebruik maken van videobanden en monitoren. De Nederlandse Moderatuur heeft de voorzitter te verstaan gegeven dat het voorstel persé moet worden aangenomen, liefst met eenstemmigheid bij de eerste stemming. Dat pakt echter heel anders uit. De Hoge Kommissaris moet hoogst persoonlijk ingrijpen om er 5-4 in de derde stemming uit te slepen. Intussen heeft er het een en ander plaatsgegrepen in de vergaderruimte.

Cast

Ton van Duinhoven (Gerard Boom), Wim de Haas (Hugo ter Horst), Gees Linnebank (Willem Veen), Huib Broos (Paul Gelderman), Barbara Masbeck (Barbara), Coby Stunnenberg (Marian Hansen), Georgette Reyevski (Marie Josée ten Berghe), Ansje van Brandenberg (Tanja van der Maat), Piet Hendriks (Karel Jan Grijs), Frans Vorstman (commissaris Binnenland), Bernard Martens van Vliet (overheidsfunctionaris), Ben Hulsman, Michiel Kerbosch

Ontstaan

Deze film is gemaakt in opdracht van de Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.