Louise, een woord van liefde (1972)

Regie

Paul Collet, Pierre Drouot

Scenario

Paul Collet, Pierre Drouot

Release

03-05-1972

Studio

Showking Film, Ciné Vogé, Concorde Film

Duur

109
Filminformatie

Verhaal

In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu en neemt het op voor Pierre en Paul. 's Nachts ontvlucht zij met hen en Isabelle het kasteel. Samen nemen ze hun intrek in een leegstaande hoeve, waar een tijd van gelukkig samenzijn aanbreekt. Aanvankelijk maken de mannen in hun verhouding tot Louisa en tot elkaar een innerlijke strijd door. Maar geleidelijk overwinnen ze hun wedijver en jaloezie. Dankzij Louisa komt er een bevrijdend moment waarbij deze drie mensen elkaar met hun liefde aanvaarden en zich aan elkaar overgeven. Hun levenswijze wordt door de dorpelingen niet begrepen. Ze worden verjaagd en de hoeve wordt in brand gestoken. De oorlog breekt uit en Louisa besluit met beide mannen en het meisje terug te keren naar het kasteel. Haar vader kan echter zijn afschuw voor de nieuwe normen waarmee hij wordt geconfronteerd niet overwinnen. De kleine groep moet opnieuw vluchten en komt midden in het oorlogsgeweld terecht. Louisa sterft tijdens een gasaanval. Als een gruwelijk geschenk wordt haar lichaam -bedolven door bloemen- door beide mannen naar haar vader teruggebracht. Pierre en Paul nemen Isabelle mee naar de kust. Hiermee gaat haar lang gekoesterde wens om ooit eens de zee te zien in vervulling.

Cast

Willeke van Ammelrooy (Louisa), Roger van Hool (Paul), André van de Heuvel (Pierre), Alison Macro (Isabelle), Lo Hensbergen (Deschamps), Hugo Metsers (Charles), Denise Zimmerman (Paulette), Annelies Vaes (Lucie), Cara Van Wersch (gaste), Jet Naesens (mevrouw Cluytens), Joris Collet (Ivan), Paul's Jongers (boer), Martha De Wachter (boerin)

Ontstaan

In deze film komt het schilderij 'Déjeuner sur l'herbe' van Manet tot leven. De eigennamen van beide hoofdpersonages zijn dezelfde als die van de regisseurs, maar volgens Paul Collet is het verhaal geen autobiografie, maar wijst dat gegeven op de geestesverwantschap tussen de personages en de auteurs. Het 'Naslagwerk over de Vlaamse film' beschouwt de film geheel als Belgisch.

Prijzen

Grote prijs op het filmfestival van Atlanta in 1972.

Filmuziek

Roger Mores

Camera

Eddy van der Enden

Montage

Gust Verschueren