Onder spiritistischen dwang (1922)

Alternatieve titel: other person, The

Regie

Maurits Binger, B.E. Doxat-Pratt

Scenario

Benedict James

Release

03-11-1922

Studio

Granger-Binger Film

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

De geschiedenis speelt in het dorpje Wichley, aan de zuidkust van Devon. Op een oud landgoed spraken Andrew Grain, de laatste afstamming van het geslacht, en dokter Pess over spiritisme. Pess voelde zeer veel voor spiritisme maar Andrew Grain stond er zeer cynisch tegenover. Pess stelde voor een kleine seance te houden, teneinde Grain te overtuigen. Pess kwam in trance en begon te spreken: 'Ik zie iemand dicht bij u staan, hij is een grote, donkere, gladgeschoren man van ongeveer 35 jaar, gekleed volgens de mode van 20 jaar geleden. Hij wil zijn naam niet zeggen, hij wil slechts 'De Andere' genoemd worden'. Zes maanden zijn voorbijgegaan. Chris Larcher had zich te Wichley als dierenarts gevestigd en genoot veel vertrouwen vooral van de Squire, wie hij enige uitstekende diensten had bewezen. Bovendien was hij verliefd geworden op de dochter van de dominee. Alice beantwoordde zijn liefde, maar de dominee wilde geen toestemming geven op grond van het grote fortuin dat Alice bezat. Er kwam echter grote verandering in Chris' fortuin. Squire Grain had geen nabestaanden aan wie hij zijn bezittingen kon nalaten. Hij besprak de zaak met zijn vriend Pess, die iedere dag op het kasteel kwam om een seance te houden, daar de Squire nu even vurig aan spiritisme geloofde als Pess zelf. De geest zou maar een erfgenaam aanwijzen en dit werd... Chris. De Squire was niets ingenomen met het vooruitzicht dat zijn erfgenaam zou trouwen met de dochter van de dominee. De dominee was een groot tegenstander van spiritisme, waardoor de verhouding tussen de beide mannen veel te wensen overliet. En deze ruzie liep zo hoog, dat Andrew, zeer tegen het gebod van 'de andere' Chris, die Alice niet wilde laten lopen, onterfde. Enige minuten later verliet Chris de Squire na een heftige woordenwisseling, waarbij de Squire niet van zijn besluit was af te brengen geweest. Droevig gestemd de weg aflopende, werd hij gezien door Dolly Banks, een meisje dat hem liefhad en gehoopt had zijn vrouw te worden, die juist het kasteel binnenging om een pakje af te leveren. Een ogenblik daarna kwam de bediende van de Squire de bibliotheek binnen en zag tot onsteltenis dat zijn meester dood in zijn stoel zitten. De politie werd geroepen en na Dolly's mededelingen rustte zwaar de verdenking op Chris, daar hij zelfs het twistgespek met de Squire toegaf. En bovendien was er het nieuwe testament, hetwelk slechts door de dood van de Squire ongeldig kon worden gemaakt, zodat iedereen hem voor de schuldige hield. Toen kwam er een wonderbare verandering in de toestand, waarin 'de andere' zijn laatste en grootste rol speelde. Het geheim van de dood van de Squire wordt opgehelderd, de ware moordenaar ontdekt, de identiteit van 'de andere' werd vastgesteld en Chris, nu in het bezit van de nalatenschap van de Squire, trouwt met Alice. Nora Hayden zou oorspronkelijk de rol van Alice spelen.

Cast

Adelqui Migliar (de andere persoon), Ivo Dawson (Andrew Grain), Zo' Palmer (Alice), Arthur Pusey (Chris Larcher), Arthur Walcott (dominee), E. Story-Goften (dokter Pess), Willem Hunsche (Amos Larcher), Nora Hayden (Dolly Banks), Annie Busquet (mevr. Larcher), Johan de Boer, Frans Meermans

Ontstaan

In Engeland op 12 april 1921 voor het eerst vertoond.

Camera

Feiko Boersma, Jan Smit