Bloedgeld (1921)

Alternatieve titel: Blood money, harper's mystery, The

Regie

Fred Goodwins

Release

05-02-1921

Studio

Granger-Binger Film

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

In het hart van Londen bevond zich een bekend speelhol van Victor Legrande, wiens aangebedene, Margerit Deschanel, een van de aantrekkingspunten van het huis vormde. Een der dagelijkse gasten, Matthew Harper, een schatrijk man, wilde met haar trouwen en daar hij haar beloofde onmiddellijk een testament ten haren voordele te zullen maken, accepteerde zij hem. Al heel gauw bemerkte Matthew echter dat zijn broer Mark en Marguerit met elkaar coquetteerden. Hij zond Mark naar Australi' en wees ook zijn tweede vrouw de deur, die zich opnieuw naar het huis van Victor begaf. Achttien jaar lang hoopte Matthew Harper dat Margerit berouwvol bij hem terug zou keren, maar zij leefde naar haar zin met Victor en Felice, dat eigenlijk een kind van Harper was, maar dat zij naar zichzelf, Felice Deschanel had laten noemen. Op zekere dag moest op bevel van de politie het speelhuis gesloten worden en daar Legrande nu plotseling zonder inkomsten was, viel het Margerit in of er niets met het testament van Harper te behalen viel. Juist vroeg Harper een nieuwe bediende en besloten werd dat Sarne, de leider van het speelhol, zich zou aanbieden teneinde eens polshoogte te nemen hoe de zaken daar stonden. Weldra kon hij hun meedelen dat Harper van plan was zijn tweede vrouw te onterven en alles aan zijn zoon Bruce te vermaken. Dezelfde dag dat hij dat vernomen had, kwam Mark onverwacht terug op Harper's Hall om geld van zijn rijke broer te vragen. Sarne vermoordde hem, kleedde hem in de kleren van Matthew en vertelde Bruce dat zijn vader zelfmoord had gepleegd. Bruce vond echter dat er een geheimzinnig waas over zijn vaders dood hing en vroeg raad aan de detective Bell. Sarne had zich naar Margerit begeven in de hoop haar liefde nu te hebben verworven, maar toen hij begreep de dupe van haar en Victor te zijn geworden, dreigde hij alles aan de detective te zullen verraden. Victor, in doodsangst voor hetgeen zou gebeuren, doodde hem. Bell en Felice vonden echter de opgesloten Harper in het landhuis van Legrand. Hij bemerkte dat Felice zijn dochter is, nam haar tot zich en had een gelukkige ouderdom met Bruce, die hem altijd had liefgehad en diens stiefzuster, die hem niet minder liefkreeg.

Cast

Adelqui Migliar (Victor Legrand, baas van een gokhuis), Dorothy Fane (Marguerite Deschanel), Colette Brettel (Felice), Harry Ham, Fred Goodwins (Bruce Harper), Arthur Cullin (Matthew Harper), Harry Waghalter (zijn broer Mark), Coen Hissink (Matthews bediende), Frank Dane, Peggy Linden.

Ontstaan

In Engeland voor het eerst vertoond op 22 februari 1921.

Enkele korte fragmenten zijn bewaard gebleven.