Vrouw van den minister, Den (1920)

Alternatieve titel: John Heriot's wife

Regie

Maurits H. Binger, B.E. Doxat-Pratt

Scenario

B.D. Doxat-Pratt

Release

27-08-1920

Studio

Anglo-Hollandia Film

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

Camilla Rivers, een lief onbedorven kind, dat de volgende winter haar intrede in de grote wereld zal doen en aan het hof gepresenteerd zal worden, is sinds haar prilste jeugd wees en wordt opgevoed door haar tante, Lady Foxborough, die een groot kasteel in Winton bewoont. Ter gelegenheid van Camilla's verjaardag zijn er enige logeergasten op het kasteel. Tot de gasten behoort o.a. Clara Headcombe, de jonge beeldschone weduwe van Lord Headcombe, die sinds geruime tijd verliefd was op Eric Ashlyn, een lichtzinnig jongmens. Als Eric door het verzuimen van de trein laat aankomt, zijn alle gasten naar het bal, uitgezonderd Camilla en deze twee maken een wandeling naar de oude ruïne, waar ze door de bewaker worden opgesloten. Als Clara later verneemt wat er gebeurd is, is ze gerustgesteld. Clara en Eric komen, tot grote droefheid van Camilla, nader tot elkaar tijdens een rijtoertje. Als Eric plotseling naar de stad terugkeert, schrijft de verliefde Camilla hem een brief, die Clara onderschept. Clara vergezelt na wat aandringen Eric op zijn reis naar Amerika, waar hij geldkwesties moet regelen. Terwijl dit alles voorvalt is John Heriot, de minister van financi'n, te logeren op Winton Towers en hij voelt zich zeer aangetrokken tot de lieftallige Camilla, die er maar niet in slaagt Eric en haar jeugdige dweperij te vergeten. Wanneer haar tante dan ook na enige tijd meedeelt dat John Heriot om haar hand gevraagd heeft, maakt een grote droefheid zich van haar meester en verklaart zij dat zij nimmer van hem zou kunnen houden. Doch toen de knappe John Heriot haar persoonlijk een aanzoek deed, verklaarde zij hem dat ze haar uiterste best zou doen om van hem te gaan houden. In Amerika wordt Eric's faillisement uitgesproken. Hij besluit een roman te schrijven, die hij echter niet kan verkopen. Doch Clara is rijk en heeft de ghele erfenis ter zijner beschikking gesteld. Camilla en Sir John trouwen op Winton Towers. Eric en Clara keren weer naar Engeland terug, in de hoop dat Eric in zijn vaderland meer succes heeft met zijn roman. Dan komt hun huwelijk aan het licht. Clara moet al het ontvangen geld terug betalen, dat ze van een geldschieter krijgt onder de naam Lady Headcombe. Doch de woekeraar verneemt dat ze dit niet meer is en de aanspraken op de bezittingen verloor. Aanvankelijk is hij van plan Clara met een publiekelijk schandaal te bedreigen, indien zij hem niet onmiddellijk het bewuste bedrag zou teruggeven, doch dan besluit hij haar te chanteren. Clara moet hem enige mededelingen verschaffen omtrent de politiek van Sir Heriot. Clara is immers bevriend met de vrouw van de minister van financiën. Clara probeert inlichtingen te krijgen van Camilla, doch tevergeefs. Naar huis terugkerende met schaamte en haat in haar hart, vindt Clara de brief van Camilla aan Eric geschreven, welke het nachtelijk verblijf van de jonge vrouw met haar echtgenoot op de slottoren behelsde. Daarmee zal ze geld verdienen! Intussen is Eric's boek tenslotte verkocht voor een grotere som dan hij aanvankelijk verwacht had en in vrolijke stemming keert hij huiswaarts. Hij is uiterst verbaasd daar Camilla en Heriot bij zijn vrouw aan te treffen. Hij luistert het noodlottige gesprek af, waarin de karakterloosheid van de vrouw die hij boven alles op aarde lief had, aan het licht kwam. Clara smeekt Eric om vergiffenis, hem verklarende dat zij slechts terwille van hem zo gehandeld had. Door toedoen van Heriot en zijn vrouw stemt Eric er in toe niet van Clara te scheiden.

Cast

Mary Odette (Camilla Rivers), Lola Cornero (haar tante Lady Foxborough), Henry Victor (John Heriot), Anna Bosilova=Annie Bos (weduwe Clara Headcombe), Adelqui Migliar (Eric Ashlyn), Renée Spiljar, Carl Tobi, Alex Benno, Reginald Lawson, Leni Marcus, Fred Homann

Ontstaan

Renée Spiljar werd in Engelse publiciteit 'Little René'genoemd. In Engeland op 14 juli 1920 voor het eerst vertoond.

Camera

Feiko Boersma