Zooals ik ben (1920)

Alternatieve titel: Zoo als ik ben, As God made her

Regie

Maurits H. Binger, B.E. Doxat-Pratt

Scenario

B.E. Doxat-Pratt

Release

13-05-1920

Studio

Anglo-Hollandia Film

Duur

119
Filminformatie

Verhaal

Het nette dienstmeisje Rachel Higgins hangt de meiden-loopbaan aan de kapstok, als een erfenis haar ten deel is gevallen. Het toeval brengt haar in kennis met de vriendelijke modiste mevrouw Recamier, die medelijden met haar heeft en op zich neemt haar het uiterlijk van een dame te geven. Lady Muriel Tahourdin zal haar in de voorname kringen introduceren. Tijdens een bezoek aan Lady Muriel en haar dochter dringt het tot Rachel door dat er een onpijlbare afstand tussen die twee dames en haar was. Op advies van een mannequin van mevrouw Recamiers' modezaak richt ze haar aandacht op de mannen. Zij verovert het hart van kapitein Seward Pendyne, de tweede zoon van de heer van Pendyne-Castle. Hij huwt het meisje, dat in stand zover beneden hem staat, tegen de zin van zijn oude vader in. Na maanden van ongestoord geluk in hun klein huisje te hebben doorgebracht, wordt Seward op een zekere dag door middel van een telegram aangaande de dood van zijn broer Richard, die van het paard gevallen was, ingelicht. Hij verneemt dat hij thans universeel erfgenaam is. Dan komen de gevolgen: de jonge vrouw doet op het kasteel onbeholpen en haar verleden raakt bekend en zij -het meisje van mindere ontwikkeling- ruimt het veld. Na een vergeefse poging om zich door middel van chloroform van het leven te beroven te hebben aangewend, verlaat zij het kasteel met het voornemen er nimmer meer terug te keren. Radeloos begeeft zij zich naar Wilfred Panley, die haar eens ten huwelijk had gevraagd, met de vraag of hij samen met haar zou willen vluchten, zodat haar echtgenoot in de gelegenheid zou worden gesteld om te kunnen scheiden. Palfrey stuurt haar weg en schrijft Seward een brief, waarin hij hem meedeelt dat Rachels liefde voor hem wel buitengewoon groot moet zijn in verband met de opoffering, welke zij zich wil getroosten en Seward stelt dan ook alles in het werk om zijn lief vrouwtje op te sporen. De kleine stamhouder wordt in een eenvoudig kamertje geboren en zijn moeder voorziet in beider behoeften door handenarbeid te verrichten. Drie jaar later stuurt zij het kind naar zijn vader, omdat deze rechten heeft doen gelden op de stamhouder. Het aardige kind is gauw thuis in het kasteel en als moeder zachtkens komt binnensluipen om nog eenmaal de jongen te zien, ligt hij te slapen in de weelderige omgeving. De schoonvader vindt de moeder bij haar kind; hij ontdekt haar toonbeeld van vrouw en moeder. Haar zachte ogen zeggen hem: 'Neem mij zoals ik ben'. Berouwvol sluit de echtgenoot zijn vrouwtje in de armen; hij erkent de ware adel, de adel des harten.

Cast

Mary Odette (Rachel Higgins, dienstbode), Adelqui Migliar (opa Sir Richard Pendyne), Lola Cornero (Lady Muriel Tahomdin, Richards zus), Henry Victor (kapitein Seward Pendyne), Norman Doxat-Pratt (zoontje van Rachel en Seward), Marie Spiljar (Guineveve Champernel, mannequin), Reginald Lawson, Leni Marcus

Ontstaan

Muzikale illustratie: Boris Lensky; een violist die meerdere films begeleidde tijdens de vertoning.

Op de Nederlandse titelkaarten heet Mary Odette 'Jane' en 'Yvonne Fothingeray'. De spelling van zowel Yvonne als Seward varieert. De film heeft een aantal getinte (oranje en blauw) scènes.

In 1977 is onder regie van Mart van der Busken de documentaire LOLA CORNERO ZIET ZICHZELF TERUG IN ZOOALS IK BEN gemaakt (ZW/K-30 minuten).

Camera

Feiko Boersma