Verborgen leven, Het (1920)

Alternatieve titel: Hidden lives, Verborgen levens

Regie

Maurits H. Binger, B.E. Doxat-Pratt

Release

20-02-1920

Studio

Anglo-Hollandia Film

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

Professor Arundel schrijft een boek over de evolutie van de vrouw en is daarbij vergeten dat hij zelf een mooie vrouw heeft, die er naar verlangt door hem begrepen en niet slechts als een mooi speelgoed behandeld te worden. Al haar pogingen hem te overtuigen dat het leven meer waard is dan de dode letter zijn tevergeefs. Als zij op een wandelrit de man ontmoet die zij eens, in haar prilste jeugd heeft liefgehad, vat de vonk, die zij reeds gedoofd meende, weer vuur. Zij stelt luitenant Carey aan haar man voor en hij werd een trouwe gast in het huis der Arundels. Rose aanvaardt een uitnodiging in het huis van Godowski, een vriend van haar man, en luitenant Carey begeleidt haar. Tijdens de soirée geeft Godowski blijk zich buitengewoon voor de elegante vrouw te interesseren en niet zonder jaloezie ziet hij diens belangstelling voor de jonge luitenant. Bij haar thuiskomst bleek de professor voor enige dagen op reis te zijn en na een harde strijd tussen plicht en liefde overwint de liefde en sluit luitenant Carey de zo zeer beminde vrouw in zijn armen. Zes jaren later: na lange afwezigheid keert luitenant Carey in zijn geboorteplaats terug en zijn eerste bezoek geldt de Arundels. Er is intussen een dochtertje gekomen en het lieve kind is nu reeds vijf jaar. De professor is geheel veranderd, het geluk vader te zijn heeft hem zijn boeken gedeeltelijk doen vergeten en hij wijdt zich met genegenheid aan vrouw en kind. Reeds bij het eerste weerzien blijkt dat het hart van Rose echter niet meer aan haar man toebehoort en als luitenant Carey haar op de grote gelijkenis tussen hem en Dora wijst, moet zij onder tranen toegeven dat luitenant Carey de vader van haar dochtertje is. Robert Carey eist van haar bij hem te komen met het kind. Rose kan dit echter niet doen. Tijdens een feest in het huis van de professor ontvangt zij een briefje van Robert, waarin hij haar mededeelt naar Indië te zullen vertrekken als zij niet toestemt zijn vrouw te worden. In haar wanhoop verliest Rose het briefje, hetwelk door Godowski gevonden wordt, die door middel van dit briefje een schandelijke pressie op de jonge vrouw uitoefent. Rose schrijft aan Robert dat hij terwille van haar en haar kind naar Indië moet terugkeren en alles vergeten. Zij zelf probeert zich door uitstapjes naar het vliegterrein aan zee ter verstrooien. Tevergeefs. Luitenant Carey maakt na ontvangst van de brief een eind aan zijn leven. Dit bericht treft Rose tijdens een feestelijkheid in het huis in het huis van Godowski. Bewusteloos zinkt zij ter aarde. Nadat haar bewustzijn was teruggekeerd, vertelde zij alles aan haar man en ook wat zij al die tijd had te lijden door de infamie van Godowski. De professor was diep getroffen. Hij kon niet langer leven met zijn vrouw en vertrok met het kind, dat hij liefhad gekregen, en dat hij meende te moeten beschutten tegen slechte invloeden. Eenzaam leven beiden voort. Dan wordt de kleine Dora plotseling ernstig ziek en aan haar is de verzoening van de ouders te danken.

Cast

Anna Bosilova=Annie Bos (Rose Arundel), Adelqui Migliar (professor Arundel), Renée Spiljar (Dora), Lola Cornero, Harry Waghalter (Godowski, een pianist), Bert Darley (captain Robert Carey), Carl Tobi, Leni Marcus, Aafje Schutte, Ernst Winar

Ontstaan

Vermiste film.

Camera

Feiko Boersma