Carmen van het noorden, Een (1919)

Alternatieve titel: Carmen of the north, A

Regie

Maurits H. Binger, Hans Nesna

Scenario

Maurits H. Binger, Hans Nesna

Release

18-07-1919

Studio

Filmfabriek-Hollandia

Duur

60
Filminformatie

Verhaal

Jozef, een eenvoudige dorpsjongen, komt in zijn diensttijd in aanraking met Carmen, aan wie hij zijn trouw als soldaat, zijn belofte van trouw aan zijn verloofde, Mareike, het eenvoudige boerenmeisje, ten offer brengt. Als hij Carmen, die op een sigarettenfabriek werkt, heeft moeten arresteren, daar zij handgemeen is geraakt met een der andere meisjes van de fabriek, weet zij door haar passie en schoonheid hem over te halen haar vrij te maken. Inderdaad weet zij door hem te ontvluchten. Deze misstap zal hem zwaar te staan komen. Jozef betaalt zijn liefde voor Carmen met gevangenisstraf. Als hij ontslagen wordt, weet Carmen hem over te halen zich bij de smokkelaarsbende aan te sluiten waartoe ook zij behoort. En steeds meer komt Jozef in de macht van de vrouw die hij lief heeft en voor wie hij Mareike en zijn moeder vergeet. Ook Carmen heeft Jozef lief, doch haar liefde is vluchtig, een gril van het ogenblik. Als zij op een nacht in het danshuis op de Zeedijk de beroemde operazanger Dalboni ontmoet, is al haar doen en laten er op gericht deze in haar macht te krijgen. Dalboni is geboeid door Carmens schitterende schoonheid. Carmen verlaat Jozef om met Dalboni het leven van rijkdom een tijd lang te delen. Zij gaat op in haar liefde en bewondering voor hem, tot het noodlot, de straf voor haar spel, zich aan haar zal voltrekken. Jozef weet Carmen weer te vinden. Hij die door haar vertrapt en vernederd werd, hij smeekt opnieuw en met de wanhoop van iemand die zich bewust is voor het geluk van zijn leven te strijden, voor Carmens liefde. Doch Carmen hoort de stem van Dalboni; zij hoort hoe deze wordt toegejuicht; voor haar staat de verlopen, ellendige man die zij een verstiet, Jozef, de man die het geluk van zijn jeugd offerde aan Carmen... en toch verstoot zij hem ten tweeden male. Maar ook Jozef hoort de juichkreten voor Dalboni en hem klinken ze als hoongelach in de oren. Een wilde razernij, grenzend aan waanzin, maakt zich van hem meester en terwijl Dalboni het beroemde toreadore-lied zingt, wordt achter de coulissen een tweede tragedie des doods afgespeeld. Jozef doodt in wanhoop de vrouw die hij boven alles lief had en die zijn liefde verachtte.

Cast

Annie Bos (Carmen), Adelqui Migliar (Jozef), Jan van Dommelen (operazanger Dalboni), Paula de Waart (Jozef's moeder), Jeanne van der Pers (Mareike, pleegzusje tevens beminde van Jozef), Ernst Winar, Fred Homann, Leni Marcus

Ontstaan

De film is ook naar de Verenigde Staten geëxporteerd, waar in de jaren zeventig een vrij gave kopie is teruggevonden van A CARMEN OF THE NORTH. Annie Bos overleeft in deze versie de poging van de jaloerse Adelqui Migliar haar te wurgen, zoals dat volgens de persbesprekingen hier gebeurde.

Annie Bos was de eerste echte filmster in Nederland, die ook in de Verenigde Staten een acteercarrière van de grond probeerde te krijgen, maar na een rolletje naast Pearl White in WITHOUT FEAR (1922) bleek daar voor haar toch geen toekomst weggelegd.

De buitenopnamen in Amsterdam zijn voornamelijk opgenomen rond de Oudezijds Kolk.