Goudvischje, Het (1919)

Regie

Maurits H. Binger

Scenario

Maurits H. Binger

Release

12-07-1919

Studio

Filmfabriek-Hollandia

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

Herman Koorders is door het vroegtijdig overlijden van zijn vader op jeugdige leeftijd aan het hoofd komen te staan van diens bloeiende bankierszaak. Bij toeval ontmoet Herman de lieve Greta Rikkers, een eenvoudig modistetje. De rijke Herman maakt een diepe indruk op de arme Greta en Greta laat zich overhalen om het ouderlijk huis te verlaten, niettegenstaande smeekbeden van haar zuster Jeanne en de vloek van haar ongelukkige vader, die haar niet meer als zijn dochter wil beschouwen. Greta en Herman leven echter gelukkig en genieten volop van de weelde. Hun geluk wordt nog vergroot door de geboorte van hun zoontje. Maar gewaagde speculaties, die voor de bank verkeerd zijn uitgelopen, doen Herman uit zijn zorgeloosheid ontwaken. Fransen, de hoofdboekhouder, raadt Herman aan spoedig een rijk huwelijk te doen om het crediet van de bank te herstellen. Herman begint spoedig de schatrijke wees Marie van Borselen het hof te maken. Marie ontbreekt het, gelijk de meeste goudvisjes, niet aan hofmakers en trouwlustige vrienden, wie het alleen om het geld te doen is. Herman trouwt spoedig met Marie en zij leven een leven van weelde en plezier. Greta woont weer in een eenvoudig huisje en heeft het modevak weer opgevat. Het geld dat Herman haar toezendt, spaart zij voor haar kleine jongen, daar zij voor zich niets meer van Koorders wil aannemen. De speculaties met vreemde effecten doen de zaken bij de bank zo slecht lopen, dat de bank reddeloos verloren is, wanneer niet spoedig grote stortingen plaatsvinden. Bij toeval verneemt Herman dat zijn zoontje zwaar ziek is. IJlings snelt hij naar Greta's woning en hier verneemt hij de ontzettende tijding dat de kleine ten gevolge van een hersenaandoening is overleden. Marie, die zijn zenuwachtigheid opgemerkt heeft, is haar man gevolgd en zij is getuige van de ontzettende smart van Herman. Zij verneemt nu alles van Greta; van hun lichtzinnige liefde en van het schandelijk bedrog. Doch haar liefde voor Herman overwint, nog eens zal ze zijn naam redden, doch dan is zij het goudvisje niet meer. Met het geld dat -overeenkomstig de wens van haar ouders- voor de helft op haar naam is gebleven, zal zij Hermans schulden betalen en als hij haar werkelijk lief heeft, moet hij dit tonen door ook voor haar te willen werken. Getroffen door dit overgrote bewijs van liefde neemt Herman haar offer aan, zij zullen alles betalen en ver van hier een nieuw leven beginnen.

Cast

Annie Bos (Greta Rikkers), Jeanne van der Pers (het Goudvischje), Lily Bouwmeester (Greta's zuster), Paula de Waart (mevrouw Koorders, tante van het Goudvischje) , Adelqui Migliar (Herman Koorders, bankier), Jan van Dommelen (oude heer Rikkers), Fred Penley (oude procuratiehouder), Yard van Staalduynen, Renée Spiljar

Ontstaan

Vermiste film.

Camera

Feiko Boersma