Oorlog en vrede: 1918-Gewetenswroeging (1918)

Alternatieve titel: Mijlpalen

Regie

Maurits H. Binger

Scenario

Adelqui Migliar

Release

25-10-1918

Studio

Filmfabriek-Hollandia

Duur

-1
Filminformatie

Verhaal

In dit derde deel zien we Mario Laurent, die zich door zijn belangrijke uitvinding een plaats in de maatschappij heeft weten te veroveren en Anny Godard, zijn echtgenote die alle zorg en moeilijkheden trouw met hem gedragen heeft, terug. De fabriek van Roqueville is dankzij de steun van Hofman onder de uitmuntende leiding van Mario gekomen; voordien stond Jean Ducrot aan het hoofd, die sinds Mario's benoeming slechts zint op middelen om zijn opvolger te benadelen. Dit samen met zijn vrouw Ninette, die uit naijver op Anny, alle zusterliefde verzaakt. Op zekere dag komt Charles, Mario's ongelukkige vriend uit de gevangenis, Mario opzoeken en vertelt hem dat hij Ninette nog steeds niet heeft kunnen vergeten. Doch Mario vertelt hem dat deze met Ducrot getrouwd is. Nu besluit Charles om zijn krachten aan het vaderland te geven. Mario wordt door hooggeplaatste personen uit leger en vloot met eerbewijzen overladen, men roemt om strijd de schitterende uitwerking van zijn geschut. Ducrot en Ninette, wier jaloezie geen grenzen meer kent, hebben eindelijk een middel gevonden om de beide gelukkige echtgenoten te treffen. Zij wijzen hen bij alle mogelijke gelegenheden op de vreselijk moorddadige uitwerking van zijn bommen en verwijten hun dat hun weelde is verkregen ten koste van het bloed van duizenden mensen. De arme, eenvoudige Anny siddert bij de gedachte aan alle offers welke het geschut slecht, en ook Mario, die ondanks zijn algehele onthouding van alcohol nog een zwak zenuwgestel heeft, begint zelfverwijt en wroeging te voelen. Anny tracht Mario te troosten, hoewel zij zelf angst voor de vreselijke gevolgen heeft. Juist in die tijd wordt Jean Ducrot in de fabriek dodelijk getroffen door een blok ijzer. Anny voelt dat zij iets moet doen om te boeten voor de onschuldige slachtoffers, welke de uitvinding van haar man heeft doen vallen. Ze gaat naar het front om te werken voor zieken en gewonden. Mario's moeder is de enige die het spoor niet bijster raakt. Op haar sterfbed bezweert zij haar zoon om het begonnen werk niet af te breken, doch om door te werken voor het vaderland. Ninette, wier geweten al te zwaar belast is door alles wat zij heeft getracht Anny aan te doen, komt tot inkeer en besluit ook boete te doen. Haar verder leven zal zij aan haar zieke broer geven en als Charles kort daarna blind van het front terugkeert, zal zij zich ook aan hem wijden. Anny komt terug en vindt haar man doodziek aan vreselijke hersenkoortsen. Zij strijdt tussen haar liefde en hetgeen zij haar plicht acht, doch de liefde overwint en zij blijft als trouwe verzorgster van haar levensgezel.

Cast

Annie Bos (Any Godard), Adelqui Migliar (Jean Laurent, en zijn zoon Mario), Paula de Waart (Pauline Laurent, moeder), Lola Cornero (Ninette Laurent), Caroline van Dommelen (Nora de Roqueville), Jan van Dommelen (Robert de Roqueville), Willem van der Veer (Gaston de Roqueville), Mien Erfmann-Sasbach (Stella Marie), Eberhard Erfmann (Frits), Jan Buderman (vader Godard), Catharina Kinsbergen-Rentmeester (moeder Godard), Cor Smits (Hofman), Hel*ne Wehman (Rosa Hofman), Mimi Boesnach, Jeanne van der Pers, Ren*e Spiljar, Tonny Stevens, Ernst Winar, Dick Laan (butler)

Ontstaan

Dit is het derde deel van een seriefilm die verder nog bestaat uit de delen OORLOG EN VREDE 1914 en OORLOG EN VREDE 1916, die in drie achtereenvolgende weken in de bioscopen werden gedraaid.

Een fragment van ruim 500 meter is bewaard gebleven.

Camera

Feiko Noersma, Jan Smit